Kurz opatrovania 2013

Komunitná nadácia Veľký Šariš  vďaka podpore spoločnosti Pivovary Topvar zorganizovala  v roku 2013 pre nezamestnané ženy už posledný 220 hodinový kurz opatrovania.

Absolventi získali certifikát, ktorý im umožní sa zamestnať v sociálnej sfére na Slovensku alebo v zahraničí. Účastníci kurzu po záverečných testoch a ústnych skúškach, vysadili lipy pri bytovkách, neďaleko čističky odpadových vôd, kde sa postupne vytvára lesopark. Tento prejav ich vďaky za získanú rekvalifikáciu, bude trvalou spomienkou a prispením k skrášľovaniu životného prostredia v mestečku Veľký Šariš.