Program Mladí Filantropi

MLADÍ FILANTROPI – Šarišania

Prehľad projektov v roku 2008

Prehľad projektov v roku 2007

Prehľad projektov v roku 2006

Program Mladí filantropi vznikol vo Veľkej Británii, kde už roky funguje pod názvom YouthBank s cieľom podporovať schopnosť mladých ľudí prinášať chuť do života (filantrop je ten, kto má rád ľudí). Spočíva v rozdelení finančných zdrojov na projekty (aktivity, nápady) mladých ľudí. O tom, ktorý projekt bude podporený, rozhodujú tiež mladí ľudia. Inými slovami, je to program mladých pre mladých. Na Slovensku sa prvýkrát uskutočnil v roku 2005 a pre Veľký Šariš ho sprostredkovala Asociácia komunitných nadácií Slovenska.

Finančne tento program podporila Nadácia SPP.

Ďakujeme!