Projekt Návrat dlohodobo nezamestnaných na trh práce

Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci projektu

fsr

Návrat osôb dlohodobo nezamestnaných na trh práce

realizuje

tréningový kurz „Univerzálny zvárač“ a rekvalifikačný kurz „Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene“.

Komunitná nadácia Veľký Šariš vyvíja svoju činnosť ako nezisková mimovládna organizácia od roku 1998. Jej hlavným poslaním je združovať finančné zdroje a opäť ich prerozdeľovať na podporu miestnych aktivít, ku ktorým patria aj aktivity z Fondu sociálneho rozvoja, cieľom ktorých je uľahčiť mužom dlhodobo nezamestnaným prístup na trh práce a to prostredníctvom týchto opatrení: tréningový program kurzu zvárania v odbore „Univerzálny zvárač“ a tréningový program v odbore „Poskytovania záhradníckych služieb“.