Mesačný archív júl 2022

Výzva 2% 2022 uzavretá

V ý z v a  2022  

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

 

na predkladanie projektov v rámci podpory z 2%

v termíne od 07. 03  do 30. 06. 2022 

Nadácia podporuje tieto oblasti:

  • sociálna sféra 
  • zdravotníctvo
  • životné prostredie
  • kultúra
  • vzdelávanie
  • šport a zdravý životný štýl
  • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

VIAC

 

Viac