ŠARIŠ ĽUĎOM 2022/2023

 

 

 

                   ŠARIŠ ĽUĎOM 2022/2023

 

 

Víťazné projekty:

  1. OZ Novum Castrum: Hanigovský hrad krajší a dostupnejší pre návštevníkov (3 000,-)
  2. OZ Kultúrhrad: Obecná pec na pravidelné pečenie chleba  (3 790,-)
  3. OZ Šenviz: Odpočívadlo v Levočských vrchoch  (2 500,-)
  4. OZ Rozhľadňa Krásna Lúka: Zveľadenie oddychovej zóny pri rozhľadni „Na Čarnej hure“  (3 000,-)
  5. Bike klub Brezovica, n.o. : Obnova a udržateľnosť cyklistických trás Čarnohurec   (1 210,-)
  6. OZ Hradisko Lipany: Príroda lieči – oddychová zóna  (2 500,-)

 

VÝZVA  2022/2023

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. vyhlasujú IX. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v  sume 16 000 €. 

 Grantový program Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré sú zamerané na:

  • revitalizáciu prírodného prostredia
  • revitalizáciu a oživenie verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu
  • rekonštrukciu alebo vybudovanie nových cyklotrás a rozvoj služieb v oblasti cykloturistiky
  • starostlivosť o regionálnu jedinečnosť

Úspešné projekty, ktorým bude prerozdelená  čiastka 16 000 eur, navrhne grantová komisia a schváli Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš. 

Prihlasovanie projektov: 05. 09 2022 – 14. 10 2022, podľa pokynov v Štatúte grantového programu. 

POZOR! Zmena termínu podania žiadosti!

Termín predĺžený do 21. 10. 2022

Do tohto termínu musí byť žiadosť doručená Komunitnej nadácii Veľký Šariš osobne, poštou alebo elektronicky.
O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.
Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

Formular_ŠARIŠ_ĽUĎOM_22

Statut_SALU_22