Naše poslanie

Komunitná nadácia Veľký Šariš vznikla 30. septembra 1998. Jej vznik bol podporený Mestom Veľký Šariš.

Hlavným poslaním nadácie je vykonávanie grantovej činnosti a teda podporovanie projektov komunít občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene v lokalite, v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní kvality života nie len svojej komunity, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia tiež zabezpečuje technickú a poradenskú pomoc pre obyvateľov pri príprave projektov a realizuje aj vlastné projekty, ktoré sú inšpirované potrebami občanov a slúžia verejnému úžitku.

Poslaním nadácie je pomáhať riešiť problémy občanov a to nie len v mestečku Veľký Šariš, ale aj občanov žijúcich v regióne VÚC Prešova a Košíc.

Nadácia podporuje aktivity a projekty v rámci jej regrantingovej činnosti.
O finančnú podporu sa môže uchádzať občan, skupina občanov alebo iná nezisková organizácia pôsobiaca na území mestečka Veľký Šariš, ale aj regiónu VÚC Prešova a Košíc.
O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá pri posudzovaní projektu sa riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.