Kategória Ako nás podporiť

AKO NÁS PODPORIŤ

Podporiť nás môžete: KNVŠ Vyhlásenie k 2 %

Poukázaním  2%, resp. 3 % zo zaplatenej dane zo svojho príjmu.                                                                                     

V prípade, že máte záujem darovať 3% zo zaplatenej dane, priložte aj potvrdenie o dobrovoľníctve. 

Údaje potrebné na poukázanie dane:

Obchodné meno (Názov): Komunitná nadácia Veľký Šariš

Právna forma:          Nadácia

IČO/SID:               361 647 55

Sídlo:                 Námestie sv. Jakuba 26, 082 21  Veľký Šariš
  • Podporiť nás môžete aj venovaním účelového finančného daru na základe uzatvorenej zmluvy o darovaní.

Vaše finančné dary nám umožnia podporovať zmysluplné projekty a tak pomáhať iným. 

Vopred ĎAKUJEME za Vašu dôve...

Viac