ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Víťazné projekty ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021:

 1. OZ ex Teatro: Kde je tvoj domov  (3 000,-)
 2. Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o.: Benefičný koncert „Dobrovoľníkom“ (2 000,-)
 3. OZ ZOM Prešov: Boccia OPEN 2021  (1 500,-)
 4. OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, n.o.:  Zelená planéta (3 000,-)
 5. OZ Novonatura: Záhrada sv. Ambróza: (3 000,-)
 6. OZ Kráľova studňa: Náučný bylinkový chodník na Kráľovu studňu (3 000,-)
 7. OZ Litmanyvčan: Ľadová jaskyňa (4 000,-)
 8. OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras: Klenoty – veľké klenoty Veľkého Šariša (4 000,-)
 9. OZ Kendičan: FS Kendičan – obnova krojov (2 500,-)
 10. OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie: Spev v pohybe  (3 000,-)
 11. OZ Folklórna skupina Zvonárka: Vítanie jari  (1 000,-)

Víťazom verejného hlasovania o prémiu 2 000 € sa stalo 

OZ   NOVONATURA.

Blahoželáme!

Priebežná správa ŠĽ

Záverečná správa ŠĽ

 

 

********* 

 

Výzva  (uzavretá)

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu

 ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VII. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 32 000 €. 

Siedmy ročník grantového programu Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

 • podporujú obnovu komunitného života, ktorý bol utlmený kvôli epidémii ochorenia COVID-19, formou kultúrnych, športových alebo vzdelávacích aktivít, ktoré napomôžu odstrániť strach ľudí zo stretávania sa
 • podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok
 • prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
 • podporujú tradičný východoslovenský folklór a ľudové tradície špecifické pre daný región

O výbere projektov, ktorým bude prerozdelená celková čiastka 32 000 eur, rozhodne grantová komisia a zároveň ľudia vo verejnom hlasovaní.

Prihlasovanie projektov začína 1. júla 2020 a potrvá do 31. júla 2020 podľa pokynov v Štatúte grantového programu. 
O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.
Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

Žiadosť Šariš ľuďom 20-21

Saris_Ludom 2020 Statut