ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Výzva  

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VII. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 32 000 €. 

Siedmy ročník grantového programu Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  • podporujú obnovu komunitného života, ktorý bol utlmený kvôli epidémii ochorenia COVID-19, formou kultúrnych, športových alebo vzdelávacích aktivít, ktoré napomôžu odstrániť strach ľudí zo stretávania sa
  • podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok
  • prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  • podporujú tradičný východoslovenský folklór a ľudové tradície špecifické pre daný región

O výbere projektov, ktorým bude prerozdelená celková čiastka 32 000 eur, rozhodne grantová komisia a zároveň ľudia vo verejnom hlasovaní.

Prihlasovanie projektov začína 1. júla 2020 a potrvá do 31. júla 2020 podľa pokynov v Štatúte grantového programu. 

O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.

Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

Žiadosť Šariš ľuďom 20-21

Saris_Ludom 2020 Statut