ŠARIŠ ĽUĎOM 2021/2022

 

 

 

                   ŠARIŠ ĽUĎOM 2021/2022

 

 

Víťazné projekty:

1. OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie:

     Revitalizácia hudobnej dielne FS Dúbrava   (2 000,-)

2. OZ Klub slovenských turistov Slovan Sabinov:

      Rozšírenie oddychovej zóny pod Okrúhlou   (2 000,-)

3. OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami:

      Podpora rozvoja turisticko-náučného chodníka „Po hrušovských mohylách“  (516,-)

4. OZ Fincičanki:

     Reštaurovanie kamenného ostenia renesančného okna v kaštieli vo Finticiach  (2 000,-)

5.  OZ Peťa kašineho:

     Hravý edukačno-náučný chodník   (1350,-)

6. OZ Šenviz:

     Rozvoj turizmu Severný Šariš (Levočské vrchy)   (2 134,-)

7. OZ Hradisko Lipany:

     100 ročná história v dreve  (3 000,-)

8. OZ Urban Bell Tower:

     Urban Bell Tower 2022   (2 000,-)

 

Víťazom verejného hlasovania o prémiu 1 000 € sa stalo 

OZ   Prešovské kultúrne a spoločenské združenie.

*********

Priebežná správa ŠĽ 

Záverečná správa ŠĽ

********

VÝZVA  2021/2022

ŠARIŠ ĽUĎOM

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. vyhlasujú VIII. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

 Grantový program Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  • podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok
  • prispievajú k obnove turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  • prispejú k tvorbe, obnove alebo oživeniu ekologicky hodnotných lokalít a trás v regióne
  • podporujú tradičný východoslovenský folklór a ľudové tradície špecifické pre daný región

Úspešné projekty, ktorým bude prerozdelená celková čiastka 15 000 eur, navrhne grantová komisia a schváli Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Následne ľudia vo verejnom hlasovaní rozhodnú o prémii 1 000 €.

Prihlasovanie projektov: 16. august 2021 – 17. septembra 2021, podľa pokynov v Štatúte grantového programu. 

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o granty v programe Šariš ľuďom do 24.9.2021.
Do tohto termínu musí byť žiadosť doručená Komunitnej nadácii Veľký Šariš osobne, poštou alebo elektronicky.
O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.
Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

Statut_Saris_21

ZIADOST_ŠARIŠ_ĽUĎOM_21