Mesačný archív apríl 2019

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019 (výzva uzavretá)

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Výzva  2019    

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VI. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2019/2020 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré podporujú jednu z oblastí:

  1. podpora udržateľnosti a kvality cestovného ruchu a regionálnej jedinečnosti, a tým aj ekonomickej prosperity regiónu       
  2. revitalizácia turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  3. podpora tradičného východoslovenského folklóru

čítaj viac

Viac