Program Klub Darcov

Klub darcov

klubd

Klub darcov je

program zameraný na financovanie malých projektov (s rozpočtom približne do 100.000 Sk). Ich výsledkom má byť skrášlenie prostredia a skvalitnenie života obyvateľov vo Veľkom Šariši a Kanaši. Program na Slovensku odštartovala Asociácia komunitných nadácií Slovenska a naša nadácia ho organizuje od roku 2005.

Odkiaľ má program peniaze?

Klub darcov získava peniaze z darov od ľudí (fyzických osôb). Každý, kto daruje na program akúkoľvek sumu sa stáva členom klubu v danom roku, pričom tu platí heslo „Kto nám dáva, trikrát dáva“. Prečo? Pretože ku každému daru pridajú rovnakú finančnú sumu Konto Orange a Slovenská sporiteľňa. Ak sa napr. rozhodnete darovať 300 Sk, v skutočnosti pomôžete sumou 900 Sk. Váš dar tak prinesie trojnásobný úžitok. Svoj dar môžete venovať aj priamo na číslo účtu 05027814484/0900, do správy pre prijímateľa uveďte KLUB DARCOV. Ďakujeme!

klubdarcov