ŠARIŠ ĽUĎOM 2017/2018

   

Výzva  2017

(uzatvorená)

na predkladanie projektov na rozvoj cestovného ruchu

v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2017/2018

Komunitná nadácia Veľký Šariš v spolupráci s Pivovarmi Topvar vyhlasujú 4. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €.

Grantový program 2017/2018 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  1. podporujú udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu a regionálnu jedinečnosť, a tým aj ekonomickú prosperitu regiónu   alebo
  2. prispievajú k revitalizácii turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu

Prihlasovanie projektov začína 1. septembra 2017 a potrvá do 31. októbra 2017 podľa pokynov v Štatúte grantového programu.

O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.

Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja v období od 1. januára do 31. decembra 2018 zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

Materiály na stiahnutie:

Štatút ŠARIŠ ĽUĎOM 2017_2018

Žiadosť ŠARIŠ ĽUĎOM 2017_2018