Mesačný archív máj 2019

NAŠE MESTO 2019

Komunitná nadácia Veľký Šariš

v spolupráci s Pivovarom ŠARIŠ a mestom VEĽKÝ ŠARIŠ 

zorganizovala

VIII. ročník dobrovoľníckej akcie

NAŠE  MESTO   2019

 Takmer 70 dobrovoľníkov sa z radov zamestnancov miestneho pivovaru a Mestského úradu, členov miestnych a mimovládnych organizácií i občanov – dobrovoľníkov pripojilo k tejto dobrovoľníckej akcii, ktorej cieľom bola výsadba verejnej zelene a kvetinovej výzdoby v mestečku Veľký Šariš. 17. mája 2019 sa NAŠE MESTO premenilo na kvetinový záhon a nábrežie Torysy na lipovú alej. Pri mestskom úrade pracovníci vysadili kvety v tvare číslice 100 ako odkaz na storočnicu organizovaného športu vo Veľkom Šariši. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do sadenia zapojili a tým dali jasne najavo, že im na meste záleží...

Viac

Výzva na podporu z 2% 2019

  V ý z v a  

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

2019

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

  • sociálna sféra 
  • zdravotníctvo
  • životné prostredie
  • kultúra
  • vzdelávanie
  • šport a zdravý životný štýl
  • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov  je od  24. januára 2019

pozri viac

 

 

Viac