Mesačný archív marec 2019

AKO NÁS PODPORIŤ

Podporiť nás môžete:

  • Poukázaním  2%, resp. 3 % zo zaplatenej dane zo svojho príjmu.                                                                                     

tlačivo 2019: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane -FO

V prípade, že máte záujem darovať 3% zo zaplatenej dane, priložte aj potvrdenie o dobrovoľníctve v roku 2018.   

Potvrdenie o dobrovoľnícve

 Údaje potrebné na poukázanie dane:

Obchodné meno (Názov): Komunitná nadácia Veľký Šariš

Právna forma: Nadácia

IČO/SID:  361 647 55

Sídlo: Námestie sv. Jakuba 26, 082 21  Veľký Šariš

  • Podporiť nás môžete aj venovaním účelového finančného daru na základe uzatvorenej zmluvy o darovaní.

Vaše finančné dary nám umožnia podporovať zmysluplné projekty a tak pomáhať iným. 

Vopr...

Viac

VÝZVA ŠARIŠ ĽUĎOM 2019

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Výzva  2019    

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VI. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2019/2020 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré podporujú jednu z oblastí:

  1. podpora udržateľnosti a kvality cestovného ruchu a regionálnej jedinečnosti, a tým aj ekonomickej prosperity regiónu       
  2. revitalizácia turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  3. podpora tradičného východoslovenského folklóru

čítaj viac

Viac