Mesačný archív marec 2019

AKO NÁS PODPORIŤ

Podporiť nás môžete:

  • Poukázaním  2%, resp. 3 % zo zaplatenej dane zo svojho príjmu.                                                                                     

tlačivo 2019: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane -FO

V prípade, že máte záujem darovať 3% zo zaplatenej dane, priložte aj potvrdenie o dobrovoľníctve v roku 2018.   

Potvrdenie o dobrovoľnícve

 Údaje potrebné na poukázanie dane:

Obchodné meno (Názov): Komunitná nadácia Veľký Šariš

Právna forma: Nadácia

IČO/SID:  361 647 55

Sídlo: Námestie sv. Jakuba 26, 082 21  Veľký Šariš

  • Podporiť nás môžete aj venovaním účelového finančného daru na základe uzatvorenej zmluvy o darovaní.

Vaše finančné dary nám umožnia podporovať zmysluplné projekty a tak pomáhať iným. 

Vopr...

Viac