Podpora projektov z 2% 2017

 

knvs_logo_s 

Výzva 2 / 2017

(UZAVRETÁ)

Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu VÚC Prešova a Košíc. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov začína 1. októbra 2017 potrvá do 5. decembra 2017. 

Podmienka na získanie grantu je do 5. 12. 2017 osobne alebo poštou zaslať na adresu nadácie: 

 1.  Vyplnenú a podpísanú žiadosť o príspevok
 2. Kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie
 3. Kópiu zriaďovacej listiny/ štatútu alebo stanov organizácie
 4. Ak si to vyžaduje charakter projektu, povolenie príslušného úradu, resp. majiteľa nehnuteľnosti, kde sa bude projekt realizovať.

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepodporuje aktivity, tvorené za účelom dosiahnutia zisku a politicky zamerané aktivity.

 

Žiadosť o príspevok z grantu 2% 2017

Záverečná správa z realizácie projektu

 

***********************

Podporené projekty v roku 2017

 1. OZ Deťom Šariša: Súťažná klavírna prehliadka žiakov ZUŠ
 2. OZ Džatky pre všetko: Plavečská hradná minca
 3. Galéria a múzeum umenia v obci Fintice: Rozšírenie expozície múzea
 4. OZ Rákociho cesta: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor Soľnohrad 2017
 5. OZ Živá zem: Ekocentrum – 2. etapa
 6. Štefan Sárossy: Hrad Šariš v čase a udalostiach
 7. OZ Združenie majiteľov a priateľov Odorice: Ekotábor Odorica
 8. OZ Torysa: Hradná míľa 2017
 9. OZ Folklórne združenie Kanaš: Krojové vybavenie folklórneho súboru Kanaš
 10. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov: Rekonštrukcia cintorína obetiam svetových vojen na mestskom cintoríne vo Veľkom Šariši
 11. OZ Peťa kašineho: Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Brezovica
 12. Petronela Míčová: Ako sme žili na Varoši a iné
 13. Slavomír Hitrík: Pôvodný slovenský kôň západokarpatský hucul a jeho chov
 14. Združenie na podporu Brekovského hradu: Vstup do hradnej pivnice
 15. Džatky pre všetko: Poznajme tajomstvá plavečskej hradnej mince

*****************