Rozvoj mesta Veľký Šariš

Strategické zámery rozvoja mesta Veľký Šariš

Komunitná nadácia Veľký Šariš pozýva do tvorivej spolupráce všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života a života celej komunity, v ktorej žijú.

Každá zmena je vec verejná, a preto očakávame Vaše nápady, návrhy, aktívnu spoluprácu pri tvorbe a formovaní svojho mesta a okolitého regiónu.

mapkplan

EURÓPA ČAKÁ NA NÁŠ POSTOJ A TVORIVOSŤ

Jej zdroje nám môžu k tomu výrazne pomôcť. Záleží len na nás!

Ponúkame priestor pre ďalšie aktivity, investičné zámery, rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti postupného rozvoja turizmu v regióne Šariša.

  • vybudovanie areálu mestských kúpalísk a rybníkov
  • vybudovanie penziónu, hotela
  • vybudovanie scateboardového areálu a areálu detských ihrísk a odpočinkových zákutí na CESTE UMENIA
  • vybudovanie golfového areálu pod hradom a autocampingu
  • záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
  • dobudovanie areálu pre zimné športy

Letný areál – kryté a letné kúpaliská
kupaliska

Letný športovo-rekreačný areál je navrhovaný v severnej časti mesta Veľký Šariš na oboch brehoch rieky Torysy pod hradným vrchom. Urbanistický návrh letného areálu nadväzuje na už existujúci zimný areál a prepája tieto dva póly rekreácie lesoparkom s voľne rozmiestnenými objektmi a upravenými plochami pre rekreačné aktivity. V návrhu sa v tejto časti objavujú detské ihriská, ohniská, prístrešky, pešie chodníky s mostíkmi cez derivačný kanál, bedmintonové ihriská a plochy pre skateboard. Návrh uvažuje aj so situovaním letného campingu, minigolfového ihriska a malého prírodného amfiteátra do priestoru lesoparku.

Samotný letný športovo-rekreačný areál je navrhovaný pri futbalovom ihrisku, na ktoré nadväzuje tenisovými dvorcami, volejbalovými ihriskami, tenisovou cvičebnou stenou, basketbalovým ihriskom a príslušnými blokmi šatní, hygienických zariadení a tribún divákov. Športoviská sú v návrhu lemované prístupovou cestou, ktorou sa návštevník dostane k otvoreným i krytým kúpaliskám.

Vstup do areálu krytého kúpaliska je orientovaný na sever, zo strany od rybníkov. V priestore medzi rybníkmi a budovou kúpaliska je navrhované veľkokapacitné parkovisko a pri samotnom rybníku rybárska reštaurácia s apartmánmi pre prechodné ubytovanie návštevníkov. Na východnej strane areálu kúpaliska sa nachádza letný vstup do časti nekrytých bazénov. Objekt kúpaliska je orientovaný presklennou časťou bazénovej haly a vyplávaním do letných bazénov na juh až juhozápad. Hotelová časť areálu kúpaliska je situovaná v severozápadnej časti objektu. V krytej časti kúpaliska – bazénovej hale je navrhovaný plavecký bazén s rozmermi 25 m x 16,67 m, rekreačný bazén s vyplávaním cez teplovzdušnú clonu s plochou 435 m2 a detský bazén s dvoma menšími vodnými sklzami s plochou 350 m2. Pri plaveckom bazéne sa v návrhu nachádza skokanský mostík s tromi úrovňami. Okrem kaviarne a baru môže návštevník v bazénovej hale využiť služby solária, masáží, posilovne, sauny, vírivých kúpeľov a odpočivární.

Návrh letnej časti otvoreného kúpaliska obsahuje rekreačný bazén s rozlohou 843 m2, vyplávací bazén so zálivom pre vodný sklz s plochou 564 m2 a detský bazén s rozlohou 112 m2. Na letné bazény nadväzuje vyhliadková veža s vodným sklzom, blok šatní, prenajímateľných predajných priestorov a technická časť kúpalísk.

Výstavba letného areálu ako i samotného kúpaliska je rozplánovaná na etapy po logických funkčno-prevádzkových celkoch.