Mesačný archív december 2020

Výzva 2% 2020 uzavretá

V ý z v a   

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

 

a od 1. decembra 2020 je možné znovu predkladať projekty

       podporujúce tieto oblasti:

  • sociálna sféra 
  • zdravotníctvo
  • životné prostredie
  • kultúra
  • vzdelávanie
  • šport a zdravý životný štýl
  • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Čítajte viac

 

 

Viac