Kategória Aktuality

Výzva na podporu z 2% 2018

knvs_logo_s 

Výzva 2018

Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

  • sociálna sféra 
  • zdravotníctvo
  • životné prostredie
  • kultúra
  • vzdelávanie
  • šport a zdravý životný štýl
  • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

podrobnosti o výzve  TU  

Viac

Šariš ľuďom – víťazné projekty

Víťazné projekty Šariš ľuďom 2017-2018

1. Združenie turizmu Levoča: Spájanie regiónov Spiš – Šariš

2. OZ Rákociho cesta: Prešovský hradný maratón

3. OZ Peťa kašineho: Dobudovanie náučno-poznávacieho Brezovského turistického                                                 chodníka

4. OZ Hradba Šariš: Obnova Hradu Šariš, bašta č. 6 – Alžbetka

5. OZ Prešovská gotika: Obnova píšťal registra pre rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa

6. Cyprian, n.o.: Kláštorný deň

 

 

Viac

CENA MESTA Veľký Šariš

Komunitná nadácia Veľký Šariš 

bola ocenená

Cenou Mesta Veľký Šariš

pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

     

Komunitná nadácia Veľký Šariš pôsobí na východe Slovenska už 19 rokov. Zriadená bola vo Veľkom Šariši v závere roka 1998. Poslaním nadácie je grantová činnosť zameraná hlavne na finančnú podporu projektov komunít občanov, ktorí vlastnou aktivitou chcú prispieť k pozitívnym zmenám v lokalite kde žijú.

Činnosť nadácie je závislá hlavne na množstve finančných zdrojov, ktoré dokáže získať od právnických a fyzických osôb formou finančných darov a od množstva prostriedkov získaných z 2% dane. Finančné zdroje, ktoré nadácia takto získa potom regrantuje – rozdeľuje na podporu kvalitných  projektov. Počas 19...

Viac