Cesta Umenia

Čo prináša projekt Cesta umenia?

Komunitná nadácia Veľký Šariš v roku 2000 začala na základe partnerskej dohody zo samosprávou mesta Veľký Šariš koncipovať zámer estetizácie mesta. Pôvodne to mal byť projekt, ktorým sa uvažovalo o rozšírení množstva zelene v meste a určitých estetických úpravách. Dnes však tento zámer už nadobudol celkom inú podobu. Možno povedať, že vznikla komplexná stratégia rozvoja Veľkého Šariša na nasledujúce roky, ktorá by mala vytvoriť z Veľkého Šariša atraktívnu kultúrno-historicko-turistickú lokalitu. Vytvorila by tak priestor pre zaujímavé trávenie voľných chvíľ nielen pre občanov Veľkého Šariša, ale aj pre občanov z blízkeho Prešova.Celkový zámer bol predložený mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Šariši ešte v roku 2000 a sprístupnený pre verejnosť v priestoroch vstupnej haly Mestského úradu vo Veľkom Šariši.

Cesta umenia vznikla spojením dvoch hlavných myšlienok – prepojenia miest Veľký Šariš a Prešov cyklistickým chodníkom pozdĺž rieky Torysy a zavedenia tradície medzinárodných sochárskych sympózií, výsledky ktorých by boli exponované pozdĺž tejto trasy. Cyklistický chodník bude kontinuálne nadväzovať na už existujúcu prešovskú cyklotrasu. Zároveň sa stane súčasťou medzinárodnej Slovensko – Poľskej cyklomagistrály. Reguláciou rieky Torysy bol vytvorený široký nábrežný priestor, ponúkajúci vhodné lokality na situovanie umeleckých diel a oddychových plôch pre deti i dospelých. Zregulované nábrežie Torysy je zároveň miestom, ktoré je potrebné citlivo dotvoriť zeleňou. Na CESTU UMENIA nadväzuje množstvo menších projektov, ktoré budú podriadené hlavnému strategickému zámeru.

Na potrebu vytvorenia priestoru na trávenie voľného času naväzuje zámer výstavby originálnych detských ihrísk, ktoré boli navrhnuté študentmi Prešovskej Univerzity a súťažou vybraté obyvateľmi mesta a návštevníkmi Mestskej galérie a múzea vo Veľkom Šariši. Pre rekreáciu obyvateľov Veľkého Šariša, Prešova a širšieho okolia by v budúcnosti malo slúžiť letné a zimné rekreačné stredisko naprojektované v severnej okrajovej časti mesta. Súčasťou tohto zámeru bude vybudovanie otvoreného letného i krytého celoročného kúpaliska, troch rybníkov s rybárskym centrom, golfového ihriska a lesoparku s odpočinkovými miestami, ihriskami pre deti a športovými plochami pre mládež.

CESTA UMENIA začína pri strelnici na „Marakani“, pozdĺž rieky Torysy prechádza až do centra mesta, ďalej jedna jej vetva smeruje popod hradný kopec smerom na Lipany a druhá trasa vedie na najvýznamnejšiu dominantu širokého okolia, na Hrad Šariš. Jednou z perál na CESTE UMENIA by sa malo stať aj Námestie sv. Jakuba, projekt ktorého ponúka podmienky pre stretávanie sa obyvateľov mesta pri rôznych kultúrnych akciách, vytvára centrum mesta, kde by sa sústredili také mestotvorné prvky ako Mestský úrad, Mestské múzeum a galéria, cirkevné objekty, škola, maloobchodné a stravovacie zariadenia, ktoré by oživili parter budovy starej školy.

CESTA UMENIA neprináša len priestor pre voľný čas a relax, ale má aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. Vytvorením „Záhrad umenia“ na nábreží rieky Torysy, vznikne živá pomôcka pri výučbe o miestnej flóre pre deti a mládež miestnych škôl. O geologickom vývoji, faune a flóre Šarišského hradného kopca a historickom vývoji Hradu Šariš je možné dozvedieť sa na už zrealizovanom Náučnom chodníku na Hrad Šariš, ktorý sa stal súčasťou Cesty umenia. Na nových náučných paneloch sa nachádza množstvo informácii z už spomínaných oblastí. Ďalšia oblasť, ktorú zastrešuje projekt Cesty umenia, je záchrana kultúrno -historických pamiatok v regióne.

Všetky projekty v regióne sú náročné na stálu koordináciu a získavanie finančných a hlavne ľudských zdrojov na ich realizáciu. Vo Veľkom Šariši sa našlo súčasne niekoľko zanietených ľudí a organizácií, ktorí si položili otázku: „Quo vadis, Veľký Šariš?“ a začali hľadať odpoveď. Na to, aby to bola odpoveď, odrážajúca názory čím väčšej skupiny obyvateľov, vzniklo postupne partnerstvo medzi mestom, Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, miestnymi podnikateľskými subjektami, dobrovoľníkmi a obyvateľmi mesta. Jeho vytvorenie so sebou prináša možnosti realizovať plánované zámery orientované na podporu a rozvoj šarišského regiónu.

Hovorí sa, že každá cesta má svoj cieľ. Niekedy však aj cesta môže byť cieľom. Vtedy, ak sa stane komunikáciou medzi ľuďmi, medzi človekom, prírodou a umením. Umenia vždy kráčalo cestou k pozdvihnutiu mysle k vyšším cieľom, k zušľachteniu ľudského ducha, skrášleniu života. Kam vedia CESTA UMENIA? Chceme veriť, že k človeku. Je to cesta, po ktorej kráčajú umelci smerom k obyvateľom mesta a zobúdzajú ich z každodenného životného stereotypu. Dokazujú svojmu okoliu, že i neživé umelecké diela sú organickou súčasťou životného prostredia. CESTA UMENIA ľuďom približuje históriu mesta cez jeho kultúrno-historické pamiatky. Ponúka miesta oddychu, športu a zábavy. Vedie ľudí do centra mesta aby ožilo, získalo svoju identitu. Vinie sa celým mestom až na Hrad Šariš, a keď niekoho dovedie až tam, ukáže mu ako na dlani celé okolie a položí mu na plecia zodpovednosť za to, ako bude tento krásny kus zeme v budúcnosti vyzerať. Každý má šancu prispieť k vytvoreniu našej spoločnej CESTY UMENIA. Ak nemá možnosť prispieť fyzicky, materiálne i dobrými nápadmi, môže aspoň chrániť výsledky práce tých, ktorí sa podieľali na jej vytváraní.