Mesačný archív august 2012

Kurz opatrovania pre nezamestnané ženy

Nezamestnané ženy, ale aj muži, ktorí majú vzťah k opatrovaniu starých a zdravotne postihnutých občanov, môžu po absolvovaní akreditovaného 220 hodinového KURZU OPATROVANIA, získať certifikát, ktorý im umožní sa zamestnať v sociálnej sfére na Slovensku alebo v zahraničí.

Viac