Šariš ľuďom 21/22

 

 

 

 

VÝZVA  2021/2022

ŠARIŠ ĽUĎOM

                                      (UZAVRETÁ)

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. vyhlasujú VIII. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Predkladanie projektov:  16. august 2021 – 17. september 2021

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o granty v programe Šariš ľuďom do 24.9.2021.

Do tohto termínu musí byť žiadosť doručená Komunitnej nadácii Veľký Šariš osobne, poštou alebo elektronicky.

 

VIAC