ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

 

 

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

 

 

Víťazné projekty:

 

1. OZ Kráľova studňa: Skvalitnenie podmienok pre turistov na historickom území Kráľovej       studne   1 750,-

2. Green Cubator, n.o.: Zdieľané bicykle za dobré skutky    2 000,-

3. OZ Veterán Šariš klub Prešov: Šarišský okruh veteránov   1 000,-

4. OZ Soľnobanský čipkársky cech: Stála expozícia Slovenského technického múzea –            Čipkárstvo na Soľnej Bani   2 000,-

5. OZ Spolok šarišských šermiarov SARUS: Okná do duše hradu   2 000,-

6. OZ Kreatívec: Zachovanie tradičného remesla Zadymovacej keramiky    2 550,-

7. KTS Mladosť ODEVA Lipany: Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole   700,-

8.OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie: Rozšírenie krojovej dielne FS Dúbrava          3 000,-

 

Prémiovú sumu 1 000 €  získalo združenie KTS Mladosť  ODEVA Lipany.

 

Priebežná správa z realizácie projektu ŠĽ 19_20 – tlačivo

Záverečná správa z realizácie projektu ŠĽ 19_20 – tlačivo

 

Výzva  

(uzavretá)  

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VI. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2019/2020 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré podporujú jednu z oblastí:

  1. podpora udržateľnosti a kvality cestovného ruchu a regionálnej jedinečnosti, a tým aj ekonomickej prosperity regiónu       
  2. revitalizácia turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  3. podpora tradičného východoslovenského folklóru

Prihlasovanie projektov začína 18. marca 2019 a potrvá do 30. apríla 2019 podľa pokynov v Štatúte grantového programu. Víťazné projekty budú zverejnené do 30. 06. 2019. Regrantovaných bude 15 000 €  na základe výberu grantovej komisie.    1 000 € naviac získa projekt, ktorý zvíťazí vo verejnom hlasovaní vybraných projektov na stránke www.sarisludom.sk. 

O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.

Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

 

formulár na stiahnutie: Žiadosť ŠARIŠ ĽUĎOM 2019_20

                                            STATÚT Šariš ľuďom 2019_20