ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

 

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Výzva  

(uzavretá)  

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VI. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2019/2020 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré podporujú jednu z oblastí:

  1. podpora udržateľnosti a kvality cestovného ruchu a regionálnej jedinečnosti, a tým aj ekonomickej prosperity regiónu       
  2. revitalizácia turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
  3. podpora tradičného východoslovenského folklóru

Prihlasovanie projektov začína 18. marca 2019 a potrvá do 30. apríla 2019 podľa pokynov v Štatúte grantového programu. Víťazné projekty budú zverejnené do 30. 06. 2019. Regrantovaných bude 15 000 €  na základe výberu grantovej komisie.    1 000 € naviac získa projekt, ktorý zvíťazí vo verejnom hlasovaní vybraných projektov na stránke www.sarisludom.sk. 

O príspevok môžu požiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a neivestičné fondy.

Podmienkou je realizácia verejnoprospešných projektov na území Prešovského kraja zameraných na osoby staršie ako 18 rokov.

 

formulár na stiahnutie: Žiadosť ŠARIŠ ĽUĎOM 2019_20

                                            STATÚT Šariš ľuďom 2019_20