ŠARIŠ ĽUĎOM 2015/2016

saris-ludom-stare-logo

Šariš ľuďom 2015/2016

Neziskové organizácie a občianske združenia majú možnosť získať grant v celkovej sume 16 000,- €

Grantový program je v období 2015/2016 určený na podporu projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom:

  •  podpory cestovného ruchu, zachovávania tradícií a rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti služieb podporujúcich cestovný ruch
  •  podpory zamestnanosti, najmä žien, seniorov a znevýhodnených skupín.

 V ročníku 2015/2016 programu Šariš ľuďom si sumu 16 000 EUR rozdelilo 13  združení, či organizácií, ktoré pomohli obnove historických pamiatok, tvorbe pracovných miest a vďaka nim sa zrealizovali zaujímavé kultúrne podujatia.

Viacerí sa rozhodli podporiť rozvoj turizmu obnovou hradov, ktorými sa Prešovský kraj môže pýšiť. Vďaka grantu z programu Šariš ľuďom a množstvu šikovných dobrovoľníkov sú hrady Plaveč, Jasenov, Brekov a Čičva prístupnejšie, viditeľnejšie a turisticky atraktívnejšie. Sedem hradov a zrúcanín okolia Prešova popularizoval projekt Rok Prešovskej hradnej cesty, postavením pútavej hradnej brány na Hlavnej ulici v Prešove.

Projekty zamerané na rast zamestnanosti sa venovali práci s ľuďmi zo znevýhodnených sociálnych skupín. Vďaka projektu OZ Barlička s názvom Práca šľachtí II získavali hendikepovaní ľudia s chuťou do práce praktické zručnosti v kaviarni, konferenčnom centre a podieľali sa na tvorbe bezbariérovej mapy. S novonadobudnutými skúsenosťami už môžu pracovať v novootvorenej S3 caffé – bezbariérovej kaviarničke v Prešove.

ŠARIŠ ĽUĎOM – výsledky ročníka 2015/2016

Podpora zamestnanosti:
Spolu to dáme, Relevant, n.o.
Práca šľachtí II., OZ Barlička
Manufaktúra tvorivosti, OZ ProCommunity

Podpora turizmu:
Turistické atrakcie hradu Brekov, OZ Združenie na záchranu Brekovského hradu
Rok prešovskej hradnej cesty, OZ Rákociho cesta
Obnova hradu Čičva - prvá etapa, OZ Pro futuro hradu Čičva
Nočné objavovanie Prešova 2016, Urbanika n.o.
Info tabuľa pod hradom, OZ Zduženie na záchranu Jasenovského hradu
Spoznajte pramene okresu Prešov, OZ Živá Zem
Obnova oddychovej zóny, OZ ROKA
Festival dedovizne a ľudového umenia pod Šarišským hradom, OZ KĽuT
Lenártovský rebriňák, OZ Kráľová studňa
Ukážme cestu k hradu, OZ Džatky pre všetko