Mesačný archív október 2011

Darujte krv

Darovať krv  je  najväčším darom človeka.

Tretie poschodie Pivovaru Šariš sa 23.septembra 2011 premenilo na transfúznu stanicu. Zamestnanci Pivovaru Topvar, a.s., ale aj ďalší dobrovoľníci mestečka Veľký Šariš a poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši sa rozhodli darovať krv.

Komunitná nadácia Veľký Šariš pripravila realizáciu odberu krvi v závode ŠARIŠ Pivovary Topvar, a.s.

Už od rána prichádzali do areálu pivovaru darcovia. Tento nádherný ľudský čin sa rozhodlo podporiť  28 osôb, ale len 22 osôb boli spôsobilí darovať krv, vzhľadom na zdravotný stav, ktorý odborne preverovali zdravotníci.

Viac