Mesačný archív december 2012

MOSTY medzi generáciami

EURÓPSKY ROK AKTÍVNEHO STÁRNUTIA

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. ponúka seniorom v rámci projektu MOSTY medzi generáciami v decembri 2012 a v januári 2013 vzdelávací kurz práce s výpočtovou technikou.
Seniorom, ktorí v sebe chcú odstrániť zábrany k počítačovej technike a získať základné zručnosti v práci s internetom, posielaním e-mailovej pošty s vlastnou fotodokumentáciou, komunikovaním pomocou programu Skype, to umožní vytvoriť MOST k svojim príbuzným, vnukom a priateľom na Slovensku a v zahraničí.

Viac