Projekt Úprava nábrežia rieky Torysy

Komunitná nadácia Veľký Šariš zrealizovala projekt

fsr

Úprava nábrežia na pravom brehu rieky Torysy

uprava2

Ako sa menilo nábrežie Torysy…

Od 1. augusta do konca novembra roku 2005 prebiehala vo Veľkom Šariši úprava nábrežia na pravom brehu rieky Torysy. Tento projekt Komunitnej nadácie Veľký Šariš bol podporený z Fondu sociálneho rozvoja. Manažerkou projektu bola Mgr. Štefánia Lenzová a koordinátorom projektu Marián Urban.

uprava3

Projekt úpravy nábrežia je dôsledkom skorších projektov „Cesty umenia“ ako súčasti plánovanej cyklomagistrály v Prešovskom kraji a „Štúdie estetizácie mesta Veľký Šariš“. Upravované nábrežie je pripravované najmä pre obyvateľov Veľkého Šariša. V tomto meste vznikla potreba vytvorenia lokalít kvalitného životného prostredia s upravenou verejnou parkovou zeleňou. Upravená lokalita nadväzuje na nábrežný trávnatý pás, kde sú situované sochy – výsledky I. medzinárodného sochárskeho sympózia. Súčasťou projektu úpravy nábrežia je aj udržiavanie pestovaného trávnika pri týchto sochách, čo umožní týmto umeleckým dielam vyniknúť v danom prostredí.

uprava1

Skultivované nábrežie má poskytovať možnosti oddychu pre obyvateľov Veľkého Šariša i Prešova, bude môcť byť cieľovým bodom pre cyklistov, mamičky s malými deťmi, umožní relaxačné vychádzky a príjemné posedenie pre všetkých obyvateľov.

uprava4

Projekt úpravy nábrežia nadväzuje na predchádzajúci projekt „Návrat osôb dlhodobo nezamestnaných na trh práce“ a financovaný je opäť z prostriedkov Fondu sociálneho rozvoja (FSR). V rámci predchádzajúceho úspešného projektu Komunitná nadácia v spolupráci s Akadémiou vzdelávania vyškolila 7 nezamestnaných mužov v kurze Záhradnícka údržba verejnej a vyhradenej zelene. Vyškolení absolventi si v tomto projekte mohli v praxi overiť získané vedomosti a zručnosti z absolvovaného kurzu.

uprava5

Sadovnícke práce realizovala firma Koala s.r.o. Prešov. Na nábreží boli situované drevené lavičky, ktorých autorom je rezbár Marek Mikluš z Klenova. Jeho prácu sme mali možnosť spoznať pri tvorbe drevených prvkov detského ihriska, ktoré sú dnes situované v areáli Materskej školy vo Veľkom Šariši. Na výrobu lavičiek bolo použité drevo stromov, ktoré niekedy rástli pred budovou starej školy. Skrze nové lavičky toto drevo opäť ožilo a bude slúžiť obyvateľom mesta. Pri úprave nábrežia spolupracovali aj absolventi rekvalifikačného kurzu Záhradníckej údržby verejnej a vyhradenej zelene – páni Angelovič, Bicák a Čajka.
Projekt zabezpečovala Komunitná nadácia Veľký Šariš, partnerom projekt bolo mesto Veľký Šariš.