Vitajte

Aktuality

 

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš vznikla 30. septembra 1998 a jej vznik bol podporený Mestom Veľký Šariš.

Hlavným poslaním nadácie je vykonávanie grantovej činnosti a teda podporovanie projektov komunít občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene v lokalite, v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní kvality života nielen svojej komunity, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia taktiež zabezpečuje technickú a poradenskú pomoc pre obyvateľov pri príprave projektov a realizuje aj vlastné projekty, ktoré slúžia verejnému úžitku a sú inšpirované potrebami občanov žijúcich v regióne VÚC Prešova a Košíc.

Nadácia podporuje aktivity a projekty v rámci jej regrantingovej činnosti. O finančnú podporu sa môže uchádzať občan, skupina občanov alebo iná nezisková organizácia pôsobiaca v regióne VÚC Prešov a Košice. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

20. výročie Komunitnej nadácie Veľký Šariš

Členovia správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš si v októbri 2018 pripomenuli 20. výročie pôsobenia nadácie na východe Slovenska. Mgr. Štefánia Lenzová sa zaslúžila o jej vznik v roku 1998 a od vtedy je aj správkyňou nadácie.

Na slávnostnom zasadnutí správnej rady si jej terajší členovia a pracovníci, ale aj členovia správnej rady, ktorí v nej pôsobili od začiatku, pripomenuli významné momenty a projekty, ktoré zmysluplne dotvárali kraj na východnom Slovensku a podporili najmä rozvoj cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti odovzdala správkyňa nadácie ďakovný list MVDr. Petrovi Holakovskému, predsedovi správnej rady, za výnimočný prínos a dlhoročné pôsobenie v správnej rade. Mgr. Štefánia Lenzová poďakovala Jánovi Čerkalovi, manažérovi závodu Pivovar Šariš a Drahomíre Mandíkovej, riaditeľke firemných vzťahov a komunikácie Plzeň Prazdroj za dlhoročnú podporu aktivít Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Velkosarisan_11_2018_strana_4

Velkosarisan_11_2018_strana_5