Vítame Vás

Komunitná nadácia Veľký Šariš vznikla 30. septembra 1998 a jej vznik bol podporený Mestom Veľký Šariš.

Hlavným poslaním nadácie je vykonávanie grantovej činnosti a teda podporovanie projektov komunít občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene v lokalite, v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní kvality života nielen svojej komunity, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia taktiež zabezpečuje technickú a poradenskú pomoc pre obyvateľov pri príprave projektov a realizuje aj vlastné projekty, ktoré slúžia verejnému úžitku a sú inšpirované potrebami občanov žijúcich v regióne VÚC Prešova a Košíc.

Nadácia podporuje aktivity a projekty v rámci jej regrantingovej činnosti. O finančnú podporu sa môže uchádzať občan, skupina občanov alebo iná nezisková organizácia pôsobiaca v regióne VÚC Prešov a Košice. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Aktuality