Podporované oblasti

Podporované oblasti

Komunitná nadácia Veľký Šariš ponúka možnosť podpory pri realizácii projektov v týchto oblastiach:

Sociálna sféra a zdravotníctvo – podpora aktivít zameraných na zlepšenie sociálnych podmienok a zdravia starých ľudí, detí, mládeže a handicapovaných skupín občanov, podporovanie zdravšieho spôsobu životného štýlu občanov, podpora sociálnych aktivít akéhokoľvek zamerania a štruktúry a aktivít, ktoré budú napomáhať zlepšovaniu zdravia u všetkých vekových kategórií.

Životné prostredie – skrášľovanie a zlepšovanie životného prostredia na verejných priestranstvách, v lokalite sídlisk, školských areálov, parkov a pod. Príprava spoločenských podujatí zameraných na životné prostredie, realizovanie mikroprojektov a konkrétnych aktivít súvisiacich so životným prostredím a jeho zlepšením.

Kultúra a vzdelávanie – podporovanie „aktívnej kultúry“, ako aj dobročinných kultúrnych podujatí, aktivít s verejnoprospešným zameraním, ochrana kultúrneho dedičstva, pamiatok, zachovávanie tradícií, spoločenské podujatia verejného významu, priama alebo nepriama podpora vzdelávacích aktivít, pomoc pri zakúpení literatúry pre verejný úžitok, poradenská činnosť a napomáhanie vytváraniu kontaktov medzi organizáciami, mestami a spoločenstvami rovnakého kultúrnovzdelávacieho charakteru.

Šport – podpora neprofesionálneho športu, športovania všetkých vekových kategórií, podpora verejnoprospešných športových podujatí, aktivizácia obyvateľov v celej škále športovo-rekreačnej činnosti.

Podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia – prostredníctvom podpory občianskych aktivít a rozvoja občianskeho povedomia – štruktúrovanej občianskej spoločnosti, podporujeme rozvoj demokracie a tolerancie.