NAŠE MESTO 2019

Komunitná nadácia Veľký Šariš

v spolupráci s Pivovarom ŠARIŠ a mestom VEĽKÝ ŠARIŠ 

zorganizovala

VIII. ročník dobrovoľníckej akcie

NAŠE  MESTO   2019

 Takmer 70 dobrovoľníkov sa z radov zamestnancov miestneho pivovaru a Mestského úradu, členov miestnych a mimovládnych organizácií i občanov – dobrovoľníkov pripojilo k tejto dobrovoľníckej akcii, ktorej cieľom bola výsadba verejnej zelene a kvetinovej výzdoby v mestečku Veľký Šariš. 17. mája 2019 sa NAŠE MESTO premenilo na kvetinový záhon a nábrežie Torysy na lipovú alej. Pri mestskom úrade pracovníci vysadili kvety v tvare číslice 100 ako odkaz na storočnicu organizovaného športu vo Veľkom Šariši. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do sadenia zapojili a tým dali jasne najavo, že im na meste záleží.