Naše Mesto 2012

Viac zelene – viac zdravých ľudí. To bolo heslo ďalšieho ročníka dobrovoľníckej akcie na revitalizáciu zelene v mestečku Veľký Šariš. Pivovary Topvar, a.s., samospráva Veľkého Šariša a Komunitná nadácia Veľký Šariš majú záujem, aby v tomto mestečku pribúdala zeleň a kvetinová výzdoba.

Dňa 1.júna 2012 priložilo ruku k dielu 18 zamestnancov spoločnosti Pivovaru Topvar, a.s., a 13 ďalších dobrovoľníkov z radov vedenia Mestského úradu, na čele s primátorom Ing. Mikulášom Drábom, Klubu dôchodcov a Únie žien, aby prispeli k zlepšeniu životného prostredia v mestečku Veľký Šariš.

Účastníkov už druhej akcie NAŠE MESTO verejnosť registrovala podľa spoločných tričiek, ktoré poskytla spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., ktorá tiež prispela v spolupráci so samosprávou aj na zakúpenie sadeníc ihličnanov k čističke odpadových vôd a kvetinovej výzdoby na námestie sv. Jakuba. Stretnutie dobrovoľníkov bolo pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš, kde si prevzali sadenice a náradie.

Po aktívnej činnosti, ktorú neoslabilo ani slabé spŕchnutie, dobre padlo malé občerstvenie s pivkom ŠARIŠ.

NAŠE MESTO je mesto nás všetkých a musí nám záležať, aké je v ňom životné prostredie.