Naše mesto 2011

Rok dobrovoľníctva inšpiruje mnohých k aktivitám, ktoré prinášajú úžitok všetkým. Aj vo Veľkom Šariši pod záštitou Komunitnej nadácie Veľký Šariš, sa uskutočnila v dňoch 17. a 18. júna dobrovoľnícka aktivita Naše mesto.
Vo vzájomnej spolupráci 14 zamestnancov spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. a 26 osôb z poslancov Mestského zastupiteľstva na čele s primátorom Ing. Mikulášom Drábom, členiek Únie žien a Klubu dôchodcov a zástupcov Šarišskych gavaľirov, ktorí prispeli k zlepšeniu životného prostredia v mestečku Veľký Šariš výsadbou zelene v centrálnej časti mestečka.

Za dva dni dobrovoľníci vysadili niekoľko stromov, viacero ozdobných kríkov, dosadili do nádob kvety, opleli a upravili existujúcu zeleň na Námestí sv. Jakuba.

Účastníkov tejto prvej akcie NAŠE MESTO mohli občania spoznať podľa spoločných tričiek, ktoré poskytla spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., ktorá tiež prispela v spolupráci so samosprávou aj na zeleň a občerstvenie dobrovoľníkov.

Veríme, že podujatia tohto charakteru oslovia aj ďalších občanov, či pracovníkov rôznych podnikateľských subjektov v mestečku Veľký Šariš a na ďalšom ročníku podujatia NAŠE MESTO nás bude viac a mestečko Veľký Šariš sa postupne stane mestečkom zelene a kvetov.