Kurz opatrovania pre nezamestnané ženy

Nezamestnané ženy, ale aj muži, ktorí majú vzťah k opatrovaniu starých a zdravotne postihnutých občanov, môžu po absolvovaní akreditovaného 220 hodinového KURZU OPATROVANIA, získať certifikát, ktorý im umožní sa zamestnať v sociálnej sfére na Slovensku alebo v zahraničí.

Komunitná nadácia Veľký Šariš na základe udelenia akreditácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje od:

9.októbra 2012 ďalší KURZ OPATROVANIA.

Záujemci sa môžu prihlásiť do kurzu telefonicky na čísle tel.:0907/920594, alebo e-mailom: komunitna@nextra.sk

Teoretická časť kurzu bude odprednášaná v priestoroch nadácie v dňoch:

utorok, streda a piatok od 10,00 do 14,00 hod.

Po teoretickém časti kurzu, účastníci absolvujú 80 hod. praxe v sociálnych zariade-niach, ktoré poskytujú opatrovateľské služby.

Záver kurzu je plánovaný do konca decembra 2012.