Občianska voľba 2012/2013

9. ročník programu OBČIANSKA VOĽBA PIVOVARU ŠARIŠ

Mimovládne organizácie z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou a Bardejov, môžu získať finančný grant na realizáciu zaujímavých projektov.

Na tento účel pivovarníci chcú  prispieť svojim darom 16 600 eur.

Projekt sa už 10 rokov zameriava na zlepšenie kvality životného prostredia, ekológie ako aj kvality života občanov východného Slovenska. K týmto témam postupne pribudli ďalšie celospoločenské témy ako prevencia nadmernej konzumácie alkoholických nápojov, prevencia konzumácie alkoholu počas tehotenstva, vplyv alkoholu na ženské telo a iné.

Zaujímavosťou projektu je mechanika rozdeľovania finančných prostriedkov, kde o potrebe a opodstatnení finančnej podpory rozhodujú samotní občania hlasovaním.

Pivovary Topvar, a.s. za uplynulých deväť ročníkov prostredníctvom Občianskej voľby podporili 74 projektov, na ktoré venovali celkom 192 979 eur. Úspešné projekty získali doteraz od občanov 58 572 hlasov. Finančné prostriedky sa takto pretransformovali a zanechali trvalú stopu v regióne východného Slovenska.

Okrem ekologických tém už po druhý rok budú nosnou témou výzvy 10. ročníka Občianskej voľby Pivovaru ŠARIŠ projekty zamerané na  aktuálne spoločenské témy ako mladiství a alkohol, alkohol za volantom, vplyv alkoholu na tehotné ženy. Zámerom je podporiť vzdelávacie projekty pre rodičov, školských pedagógov a psychológov, prevádzkarov, samosprávu a policajtov. Kreativite pri projektových zámeroch sa medze nekladú.

Projekty, ktoré sa budú uchádzať o finančnú podporu, môžu byť v nasledujúcich kategóriách:

  • prevencia nadmernej konzumácie alkoholu
  • zdravotná starostlivosť a sociálne služby
  • športové aktivity
  • kultúra a spoločenský život
  • vzdelávanie
  • ekológia

Grantový program Občianska voľba Pivovaru Šariš prebieha v úzkej spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš už od roku 2004. O príspevok môže mimovládna organizácia požiadať vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii nahttp://home.nextra.sk/komunit (projekt Občianska voľba Pivovaru ŠARIŠ 10.ročník), alebo na www.pivovarytopvar.sk (sekcia Naše hodnoty, podsekcia Podpora komunít).

Poradenstvo pri príprave projektov poskytne Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Osobné stretnutie môžete dohodnúť na telefónnych číslach 0907/920 594 ,051/776 2013 alebo: komunitna@nextra.sk

Pri prvom výbere prihlásených projektov a ich postupu do verejného hlasovania občanov, bude Rada reprezentantov pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš posudzovať prihlásené projekty. Okrem jasne formulovanej témy projektu, cieľa a súladu so zameraním programu v tomto ročníku sa bude hodnotiť aj dlhodobá využiteľnosť projektu.

Definitívny výber projektov ostane naďalej v rukách občanov ich verejným hlasovaním formou on-line ankety na webovej stránke/portáli www.webnoviny.sk. Každý občan tak môže dať svoj hlas projektu, ktorý je podľa neho najdôležitejší a zohľadňuje potreby jeho regiónu. Hlas môže dať jednému projektu v každej kategórii alebo len jednému projektu, ktorý ho mimoriadne oslovil a teda, by mal získať finančnú podporu na realizáciu.

Maximálna výška podpory jedného projektu je 3 000 EUR.

Svoje žiadosti o finančnú podporu projektu zasielajte do Komunitnej nadácie Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.26, 082 21 Veľký Šariš.

Súbory na stiahnutie:

Uzávierka doručenia žiadostí o podporu projektov v 10.ročníku OBČIANSKEJ VOĽBY PIVOVARU ŠARIŠ  je 21. október 2013.  

Ak plánujete urobiť niečo pozitívne pre región východného Slovenska, zapojte sa do Občianskej voľby a získajte prostriedky na váš projekt.

 

Občianska voľba pozná svojich víťazov

Veľký Šariš, 10.decembra 2013 – V jubilejnom 10. ročníku charitatívneho programu Občianskej voľby Pivovaru Šariš o rozdelení grantov musela rozhodovať Rada reprezentantov. Po ukončení hlasovania verejnosti, cez webovú stránku Webnoviny.sk bolo zistené, že došlo k narušeniu transparentnosti celého hlasovania.

„Princíp fair-play je pre nás natoľko dôležitý, že neakceptujeme žiaden pokus o jeho porušenie. Obchádzanie pravidiel jednoznačne odsúdilo vedenie spoločnosti Pivovary Topvar, Rada reprezentantov a tiež aj Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš.“ vyhlásila správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš Štefánia Lenzová.

„Rozhodovanie bolo doposiaľ vždy na ľuďoch. Tí najlepšie vedia, čo im v regióne chýba, čo ich trápi a v čom vidia zmysel. Východoslovenský región podporujeme dlhé roky a mienime v tom pokračovať. Našou jedinou podmienkou však je, aby hlasovanie bolo transparentné. Preto do budúcna zvážime všetky možnosti férového hlasovania“ dodal technický riaditeľ Ján Čerkala.

Dňa 5.12.2013 po rokovaní členov Rady reprezentantov a Správnej rady nadácie bolo prijaté nasledujúce rozhodnutie:

Vedenie spoločnosti Pivovary Topvar, členovia Rady reprezentantov a Správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš, odsudzujú tento nemorálny prístup manipulácie verejného hlasovania v projekte 10. ročníka Občianskej voľby Pivovaru Šariš a rozhodli, že sa bude akceptovať poradie projektov podľa hlasovania Rady reprezentantov, pri ich výbere do verejného hlasovania.
Suma 16 600 EUR bude rozdelená v tomto poradí:

1/ Nezisková organizácia Relevant na projekt:

Malým Veľkošarišanom bude škôlka detským rajom. Výška grantu: 2 989 EUR

2/ Občianske združenie Lepší Malý Šariš na projekt:

Výstavba detského ihriska. Výška grantu: 3 000 EUR

3/ Občianske združenie Deťom Šariša na projekt:

Rozozvučme detské srdiečka. Výška grantu: 3 000 EUR

4/ Občianske združenie Klub ľudových tradícií. Na projekt:

Festival spevu a historického senobrania na Šariši. Výška grantu: 1 735 EUR

5/ Občianske združenie GÁPEĽ. Na projekt:

Jemnosť ženy = opora muža – základ zdravej rodiny. Výška grantu: 2 985 EUR

6/ Občianske združenie ZOM Prešov na projekt:

„ Aj Ty môžeš zvíťaziť „ Výška grantu: 3 000 EUR

Celkovo bude poskytnutých na realizáciu uvedených projektov 16 709 EUR