Občianska voľba 2006/2007

Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš, a. s. pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš

Pivovar Šariš spúšťa už 3. ročník programu Občianska voľba 2006

Každá firma je súčasťou určitého spoločenstva, funguje v určitom prostredí, ovplyvňuje a formuje toto prostredie a naopak samotné prostredie vplýva na fungovanie firmy. Tento mechanizmus nemôže dobre fungovať oddelene. Preto, pokiaľ chce byt firma dlhodobo úspešná, musí brat ohľad aj na svoje okolie, zaujímať sa o celospoločenské problémy, či o problémy ktoré trápia určitú komunitu. A samozrejme, musí sa snažiť pomôcť riešiť tieto problémy.

Stratégia Pivovaru Šariš v oblasti sociálnej zodpovednosti vychádza zo stratégie materskej spoločnosti SABMiller, ktorá kladie veľký dôraz na zodpovedné podnikanie a na podporu komunít v oblastiach, kde pôsobí. Najväčším projektom v oblasti sociálneho investovania je program Občianska voľba, ktorý realizuje Pivovar Šariš v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš.
Koncom júna spustí Pivovar Šariš už tretí ročník programu Občianska voľba, ktorého účelom je podpora projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov miest Veľký Šariš a Prešov. Špecifické na tomto projekte je to, že o tom ktoré projekty majú byt podporené nerozhoduje firma, ale hlasovaním samotní občania. Tento program plní aj určitý vzdelávací účel pre neziskové organizácie, ktorým je poskytovanie poradenstva pri vypracovaní projektov a tak sú lepšie pripravené na ďalšie získavanie grantov. Tiež je prostredníctvom článkov v médiách robená „reklama“ týmto organizáciám a ich projektom, čím sa zviditeľňujú.
V roku 2005 bolo prerozdelených 550.000,- Sk a prostredníctvom programu Občianska voľba podporil Pivovar Šariš vybudovanie informačného systému vo Veľkom Šariši a Kanaši, zorganizovanie halového futbalového turnaja pre nepočujúcich v Prešove, voľno časové aktivity Centra pre deti a mládež v Prešove, ako aj ďalšie projekty.
V tretom ročníku sa pravidlá programu nemenia. Svoje projekty do programu Občianska voľba môžu podávať všetky neziskové organizácie registrované na území Slovenskej republiky. Projekt sa musí vzťahovať k mestám Prešov, Veľký Šariš alebo k ich blízkemu okoliu. Projekt musí prispieť tvorivým spôsobom ku zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov v oblasti zlepšenia životného prostredia, riešenia spoločenských problémov, skvalitnenia kultúrneho prostredia, rozvoja športových aktivít, skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, atd.

Občiansku voľbu 2006 spustíme 30. júna a priestor na podanie žiadostí bude do 20. septembra 2006. Poradenstvo pri príprave projektov bude opäť poskytovať Štefánia Lenzová, riaditeľka Komunitnej Nadácie Veľký Šariš. Formulár žiadosti si môžu záujemcovia od 30. júna vyzdvihnúť na recepcii Pivovaru Šariš, priamo v Komunitnej nadácii, alebo stiahnuť na stránke na www.saris.sk (alebo na tejto stránke nižšie).

Projekty postupujúce do hlasovania občanov:

ov3

Kritériá podpory projektov z programu Občianska voľba
Návod na podanie žiadosti o príspevok z programu Občianska voľba
Formulár „Žiadosť o príspevok“