Občianska voľba 2005/2006

Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš, a. s. pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš

Spoločnosť Pivovar Šariš, a. s., venuje každoročne nemalé prostriedky na podporu najdôležitejších a najzaujímavejších projektov, ktorých realizácia prispieva k zlepšeniu kvality života v mestách Veľký Šariš, Prešov a ich okolí. V rámci dlhodobej spolupráce s regiónom, v ktorom Pivovar Šariš pôsobí, rozhodol sa realizovat v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš už 2. ročník programu OBCIANSKA VOLBA PIVOVARU ŠARIŠ. Touto formou chce prispieť k podpore rozvoja šarišského regiónu v oblasti kultúrneho a spoločenského života, športových aktivít občanov, k skvalitneniu sociálno – zdravotných služieb a zlepšeniu životného prostredia

Prvý ročník programu bol úspešný. Verejné hlasovanie sa stretlo s obrovským záujmom, hlasovania sa zúčastnilo 6372 občanov. Radi by sme Vám ponúkli možnosť zapojiť sa do druhého ročníka.

Cieľom programu je aktivizovať občanov do tvorby vlastných projektov (realizovaných v roku 2006) na zlepšenie kvality ich života. Súčasne obyvatelia regiónu majú možnosť svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z predložených projektov Pivovar Šariš podporí. Takto bude zabezpečená transparentnosť, významnosť a realizovateľnosť jednotlivých projektov z pohľadu verejnosti.

Žiadosti o podporu posúdi Rada reprezentantov, ktorá je zložená z predstaviteľov významných inštitúcií mesta Veľký Šariš a Prešov. Vybrané projekty postupne predstavíme v denníku Prešovský Korzár a v Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši.

Termín na podanie žiadosti o finančný príspevok je do 20. septembra 2005. Svoje projekty v obálke označenej „Občianska voľba Pivovaru Šariš“ doručte na adresu: Pivovar Šariš, a. s., Mgr. Drahomíra Jančovičová, Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš.
Vítazné projekty:

ov2