Kategória Aktuality

Výzva 2% 2021 uzavretá

Výzva  2021

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

UZAVRETÁ

a od 1. februára  2021 do 9. apríla bolo možné predkladať projekty

   podporujúce tieto oblasti:

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

čítaj viac

 

Viac

Výzva 2% 2020 uzavretá

V ý z v a   

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

 

a od 1. decembra 2020 je možné znovu predkladať projekty

       podporujúce tieto oblasti:

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Čítajte viac

 

 

Viac

Verejné hlasovanie Šariš ľuďom 20/21

 hlasovanie verejnosti o špeciálnu prémiu je spustené.

Hlasovať za projekt môžete do 16. 10. 2020 na stránke:

https://www.dobrenoviny.sk/c/186522/saris-ludom

Projekt s najväčším počtom hlasov získa prémiu 2 000 €

 

VEĽA ŠŤASTIA !

Víťazom verejného hlasovania o prémiu 2 000 €

sa stalo Občianske združenie NOVONATURA.

Blahoželáme!

Viac

ŠARIŠ ĽUĎOM 20/21 víťazné projekty

Víťazné projekty ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021:

 1. OZ ex Teatro: Kde je tvoj domov  (3 000,-)
 2. Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o.: Benefičný koncert „Dobrovoľníkom“ (2 000,-)
 3. OZ ZOM Prešov: Boccia OPEN 2021  (1 500,-)
 4. OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, n.o.:  Zelená planéta (3 000,-)
 5. OZ Novonatura: Záhrada sv. Ambróza: (3 000,-)
 6. Teleskop, n.f.: Hviezdne dotyky (3 000,-)
 7. OZ Litmanyvčan: Ľadová jaskyňa (4 000,-)
 8. OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras: Klenoty – veľké klenoty Veľkého Šariša (4 000,-)
 9. OZ Kendičan: FS Kendičan – obnova krojov (2 500,-)
 10. OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie: Spev v pohybe  (3 000,-)
 11. OZ Folklórna skupina Zvonárka: Vítanie jari  (1 000,-)

 

VIAC

Viac

2. výzva podpory z 2% 2019

 D r u h á   v ý z v a  2019

Komunitnej nadácie Veľký Šariš

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

 • sociálna sféra 
 • zdravotníctvo
 • životné prostredie
 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport a zdravý životný štýl
 • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa môže uchádzať občan,  občianske združenie alebo  nezisková organizácia pôsobiaca na území  regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

Prihlasovanie projektov  je od  02. septembra 2019

pozri viac

 

 

Viac

Verejné hlasovanie Šariš ľuďom 19/20

Rozhodnite, ktorý projekt vyhrá 1 000 eur

Aj vy môžete rozhodnúť, ktorá z ôsmich neziskových organizácií v Prešovskom kraji získa prémiu 1000 eur!

Stačí, ak sa od 1. júla do 31. augusta 2019 zapojíte do verejného hlasovania. Zahlasovať môžete kliknutím na ktorýkoľvek projekt na stránke Šariš ľuďom alebo osobne na jednodňových festivaloch My sme východ. Víťaz hlasovania bude slávnostne vyhlásený 7. septembra 2019 na Dni otvorených dverí v Pivovare Šariš.

O vašu podporu sa uchádza osem projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu, obnovu turistických atrakcií Prešovského kraja, ako aj rozvoj východoslovenského folklóru. 

Viac

NAŠE MESTO 2019

Komunitná nadácia Veľký Šariš

v spolupráci s Pivovarom ŠARIŠ a mestom VEĽKÝ ŠARIŠ 

zorganizovala

VIII. ročník dobrovoľníckej akcie

NAŠE  MESTO   2019

 Takmer 70 dobrovoľníkov sa z radov zamestnancov miestneho pivovaru a Mestského úradu, členov miestnych a mimovládnych organizácií i občanov – dobrovoľníkov pripojilo k tejto dobrovoľníckej akcii, ktorej cieľom bola výsadba verejnej zelene a kvetinovej výzdoby v mestečku Veľký Šariš. 17. mája 2019 sa NAŠE MESTO premenilo na kvetinový záhon a nábrežie Torysy na lipovú alej. Pri mestskom úrade pracovníci vysadili kvety v tvare číslice 100 ako odkaz na storočnicu organizovaného športu vo Veľkom Šariši. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do sadenia zapojili a tým dali jasne najavo, že im na meste záleží...

Viac

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019 (výzva uzavretá)

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Výzva  2019    

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VI. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2019/2020 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré podporujú jednu z oblastí:

 1. podpora udržateľnosti a kvality cestovného ruchu a regionálnej jedinečnosti, a tým aj ekonomickej prosperity regiónu       
 2. revitalizácia turistických atraktivít, ktoré sú významnými symbolmi regiónu
 3. podpora tradičného východoslovenského folklóru

čítaj viac

Viac

AKO NÁS PODPORIŤ

Podporiť nás môžete:

 • Poukázaním  2%, resp. 3 % zo zaplatenej dane zo svojho príjmu.                                                                                     

tlačivo 2019: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane -FO

V prípade, že máte záujem darovať 3% zo zaplatenej dane, priložte aj potvrdenie o dobrovoľníctve v roku 2018.   

Potvrdenie o dobrovoľnícve

 Údaje potrebné na poukázanie dane:

Obchodné meno (Názov): Komunitná nadácia Veľký Šariš

Právna forma: Nadácia

IČO/SID:  361 647 55

Sídlo: Námestie sv. Jakuba 26, 082 21  Veľký Šariš

 • Podporiť nás môžete aj venovaním účelového finančného daru na základe uzatvorenej zmluvy o darovaní.

Vaše finančné dary nám umožnia podporovať zmysluplné projekty a tak pomáhať iným. 

Vopr...

Viac

Pozvánka na stretnutie s fotografom

POZVÁNKA

pre priaznivcov umenia fotografie

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš Vás pozýva na zaujímavé stretnutie s názvom „ZA POLNOČNÝM SLNKOM“

so známym fotografom, vydavateľom a cestovateľom Dionýzom Dugasom

témou stretnutia budú cestovateľské zaujímavosti Škandinávie (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko)

7. 12. 2018  o 17,00 

stretnutie sa uskutoční v priestoroch Komunitnej nadácie Veľký Šariš, v ktorých si súčasne účastníci budú môcť prezrieť autorskú tvorbu výtvarníka Kamila Jurašeka 

Tešíme sa na Vašu účasť

Viac