Vitajte

Aktuality

 

Dňa 17. marca 2021 nás navždy opustil Jozef Feňuš, bývalý člen správnej rady nadácie. Za jeho prácu pre nadáciu mu patrí naša vďaka.

Posledná rozlúčka bude 20. 03. 2021 o 13.00 v obradnej sieni Glória

Česť jeho pamiatke.

 

Odpočívaj v pokoji Jožko!

za nadáciu predseda správnej rady: MVDr. Peter Holakovský

****************

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš vznikla 30. septembra 1998 a jej vznik bol podporený Mestom Veľký Šariš.

Hlavným poslaním nadácie je vykonávanie grantovej činnosti a teda podporovanie projektov komunít občanov, ktorí chcú vlastnou prácou prispieť k pozitívnej zmene v lokalite, v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní kvality života nielen svojej komunity, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia taktiež zabezpečuje technickú a poradenskú pomoc pre obyvateľov pri príprave projektov a realizuje aj vlastné projekty, ktoré slúžia verejnému úžitku a sú inšpirované potrebami občanov žijúcich v regióne VÚC Prešova a Košíc.

Nadácia podporuje aktivity a projekty v rámci jej regrantingovej činnosti. O finančnú podporu sa môže uchádzať občan, skupina občanov alebo iná nezisková organizácia pôsobiaca v regióne VÚC Prešov a Košice. O udelení grantu rozhoduje správna rada nadácie, ktorá sa pri posudzovaní projektu riadi kritériami pre poskytovanie grantov.

20. výročie Komunitnej nadácie Veľký Šariš

Členovia správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš si v októbri 2018 pripomenuli 20. výročie pôsobenia nadácie na východe Slovenska. Mgr. Štefánia Lenzová sa zaslúžila o jej vznik v roku 1998 a od vtedy je aj správkyňou nadácie.

Na slávnostnom zasadnutí správnej rady si jej terajší členovia a pracovníci, ale aj členovia správnej rady, ktorí v nej pôsobili od začiatku, pripomenuli významné momenty a projekty, ktoré zmysluplne dotvárali kraj na východnom Slovensku a podporili najmä rozvoj cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti odovzdala správkyňa nadácie ďakovný list MVDr. Petrovi Holakovskému, predsedovi správnej rady, za výnimočný prínos a dlhoročné pôsobenie v správnej rade. Mgr. Štefánia Lenzová poďakovala Jánovi Čerkalovi, manažérovi závodu Pivovar Šariš a Drahomíre Mandíkovej, riaditeľke firemných vzťahov a komunikácie Plzeň Prazdroj za dlhoročnú podporu aktivít Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Velkosarisan_11_2018_strana_4

Velkosarisan_11_2018_strana_5