Chcete počítač? – Vysaďte strom

Informačná technika pomáha  – Stromy liečia

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. koncom roka 2011 darovala počítačové zostavy v rámci grantovém výzvy : CHCETE POČÍTAČ ?  –  VYSAĎTE STROM

Grantová výzva obsahuje dôležitú podmienku: za každú počítačovú zostavu, vysadenie úžitkového alebo okrasného stromu.

Množstvo zelene v našom kraji pribudlo!

Počítačové zostavy  dostali :

1/ Dorka, n.o. – Centrum pre obnovu rodiny – Krízové stredisko pre deti a mládež : 3 ks

2/ Obec Rožkovany do miestnej knižnice – počítačové centrum pre verejnosť : 3 ks

3/ Obec Lúčina pri Prešove – počítačové centrum pre verejnosť: 5 ks

4/ Mesto Veľký Šariš – do Komunitného centra pre rómske etnikum: 5ks

5/ Obec Konská do mestskej knižnice –  počítačové centrum pre verejnosť: 3 ks

6/ OZ Barlička  – počítačové centrum pre zdravotne postihnutú mládež: 6 ks

7/ NO Bez bariér  – pre počítačové kurzy seniorov: 3 ks

8/ OZ Stará škola Kanaš – počítačové centrum pre verejnosť: 5 ks

9/ Martina Kucková – pre deti, soc. slabá rodina : 1 ks

10/ Gabriel Pačaj –  pre deti, soc. slabá rodina: 1 ks

11/ Marek Ščuka –  pre deti, soc. slabá rodina: 1 ks

12 / Miško Zubrický – zdravotne postihnutý člen rodiny : 1 ks

13/ Peter Skoloda – pre deti, soc. slabá rodina: 1 ks

14/ Matej Hlavatý – pre deti, soc. slabá rodina: 1 ks

15/ Obec Pešovská Nová Ves pre obecnú knižnicu a komunitné centrum : 3 ks

16/ Margita Straková z Lomnej pre deti v pestúnskej starostlivosti : 1 ks

17/ Mgr. Ján Šulík, pre deti v pestúnskej starostlivosti: 2 ks

Celkom pridelených : 45 ks

Text výzvy:

CHCETE POČÍTAČ ?  –  VYSAĎTE STROM

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. vyhlasuje od októbra 2011 grantovú výzvu na získanie počítačov.

O funkčné počítačové zostavy sa môžu uchádzať obce na vytvorenie internetových centier pre verejnosť, mimovládne organizácie, sociálne slabé rodiny so študujúcimi deťmi, hendikepovaní na Východnom Slovensku.

Grantová výzva obsahuje podmienku: „ZA POČÍTAČ – STROM“

Splnenie podmienky – vysadenie úžitkového alebo okrasného stromu v mestách a obciach je ekologickou súčasťou grantovej výzvy, ktorá má podnietiť k reálnemu snaženiu chrániť a zveľaďovať životné prostredie na vidieku i v mestách nášho kraja. Pivovary Topvar, a.s. venujú tejto oblasti mimoriadnu pozornosť.

Rozširovanie poznatkov pomocou informačnej technológie je v súčasnom období samozrejmosťou. Nie každý si však môže zakúpiť počítačovú zostavu, ktorá mu to umožní.

V rámci dlhodobej spolupráce Komunitnej nadácie Veľký Šariš so spoločnosťou Pivovary Topvar, a.s. vznikla myšlienka darovania funkčných počítačov, ktoré spoločnosť Pivovary Topvar už nepotrebuje, pre tých, ktorým to môže priniesť úžitok a radosť.

Žiadosti na počítačovú zostavu môžete zasielať do 5. novembra 2011 do Komunitnej nadácie Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.26, 082 21 Veľký Šariš, e-mail: komunitna@nextra.sk , tel.:0907/920594.

Z uchádzačov o počítače Správna rada Komunitnej nadácie  11.novembra 2011, vyberie takých žiadateľov, u ktorých budú počítače čo najúčelnejšie využité a splnia podmienku, že v prostredí, kde pracujú alebo majú trvalý pobyt , za každú počítačovú zostavu, vysadia strom (okrasný alebo úžitkový). Po overení zrealizovanej výsadby si obdarovaní budú môcť prevziať počítačovú zostavu do 5.12.2011.

Môže to byť výsadba v súlade s územným plánom obce, ktorá bude skrášľovať verejné priestranstvo, ale aj výsadba ovocných stromov do svojich záhrad.

Cieľom grantovej výzvy je šírenie informačných technológií vo východoslovenskom regióne, ale aj zlepšovanie životného prostredia a  skrášľovanie verejných priestranstiev.

Informačná technika pomáha  – Stromy liečia

Informácia o PC pre obdarovaných: Compaq D530 desktop, CPU Pentium IV – 2,66 GH, RAM 512 MB, CDROM, HD 40 GB + monitor CRT + klávesnica + myš

Operačný systém – Windows XP Professional + SP3; kancelársky balík – Open Office 3.2 (slovenčina) + Adobe Reader X; antivírový program – Microsoft Security Essentials.