Občianska voľba 2004/2005

Fond Občianska voľba Pivovaru Šariš, a. s. pri Komunitnej nadácii Veľký Šariš

Milión na podporu regiónu
Rozhovor s Drahomírou Jenčovičovou, špecialistkou na vzťahy s verejnosťou Pivovaru Šariš, a. s.

Vaša spoločnosť sa rozhodla spustiť sponzorský program Občianska voľba. V čom je zmysel tejto aktivity?

Pivovar Šariš dlhodobo podporuje činnosť neziskových organizácií, ktoré sa snažia skvalitňovať život okolo nás. Jeho snahou je rozvoj komunity v okolí Pivovaru a podpora vybraných charitatívnych projektov. Program Občianska voľba však dáva tejto podpore jasný systém. Chceme, aby to bol projekt dlhodobý, transparentný. A najmä, aby o projektoch rozhodovali ľudia z regiónu, ktorí v ňom žijú.

Kto môže požiadať o finančnú podporu z tohto programu?

Občianska voľba je určená v prvom rade právnickým subjektom, ktoré pôsobia v treťom, neziskovom sektore. Tie predložia svoje projekty v oblasti spoločenských, kultúrnych, športových, vzdelávacích, či ekologických aktivít, aj s požiadavkami na finančnú pomoc Pivovaru Šariš. Rada reprezentantov, ktorú tvoria zástupcovia Prešova a Veľkého Šariša, napríklad primátori obidvoch miest, zástupca Prešovského samosprávneho kraja, Prešovskej Univerzity, Daňového úradu, Inšpektorátu životného prostredia či Sociálnej poisťovne, vyberie v prvom kole Občianskej voľby najvýznamnejšie projekty. Tieto vybrané projekty potom zverejníme prostredníctvom regionálnych médií. Z nich si na záver občania budú môcť zvoliť hlasovaním tie projekty, ktoré budú považovať za najdôležitejšie a najprínosnejšie. A týmto projektom, ktoré vyberú samotní občania potom Pivovar rozdelí celú čiastku.

O koľko peňazí v Občianskej voľbe tento rok pôjde?

Tento rok by Pivovar Šariš chcel prispieť sumou vo výške jedného milióna korún, ktoré sa budú deliť medzi jednotlivé projekty.

To je celkom pekná suma peňazí. Dokedy a kde sa môžu záujemcovia hlásiť?

Termín odovzdania projektov je do 31. júla. Formuláre prihlášok aj s návodom na jeho vyplnenie získajú záujemcovia na recepcii Pivovaru Šariš (prípadne písomne na adrese Pivovar Šariš, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš), alebo v Komunitnej nadácii Veľký Šariš (Nám. sv. Jakuba 1) u p. Štefánie Lenzovej. Po tomto termíne budeme jednotlivé projekty predstavovať verejnosti. Definitívne rozdelenie prostriedkov a vyhlásenie výsledkov prebehne v mesiaci december 2004.