Kategória Aktuality

AKO NÁS PODPORIŤ

Podporiť nás môžete:

  • Poukázaním  2%, resp. 3 % zo zaplatenej dane zo svojho príjmu.                                                                                     

tlačivo 2019: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane -FO

V prípade, že máte záujem darovať 3% zo zaplatenej dane, priložte aj potvrdenie o dobrovoľníctve v roku 2018.   

Potvrdenie o dobrovoľnícve

 Údaje potrebné na poukázanie dane:

Obchodné meno (Názov): Komunitná nadácia Veľký Šariš

Právna forma: Nadácia

IČO/SID:  361 647 55

Sídlo: Námestie sv. Jakuba 26, 082 21  Veľký Šariš

  • Podporiť nás môžete aj venovaním účelového finančného daru na základe uzatvorenej zmluvy o darovaní.

Vaše finančné dary nám umožnia podporovať zmysluplné projekty a tak pomáhať iným. 

Vopr...

Viac

Pozvánka na stretnutie s fotografom

POZVÁNKA

pre priaznivcov umenia fotografie

 

Komunitná nadácia Veľký Šariš Vás pozýva na zaujímavé stretnutie s názvom „ZA POLNOČNÝM SLNKOM“

so známym fotografom, vydavateľom a cestovateľom Dionýzom Dugasom

témou stretnutia budú cestovateľské zaujímavosti Škandinávie (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko)

7. 12. 2018  o 17,00 

stretnutie sa uskutoční v priestoroch Komunitnej nadácie Veľký Šariš, v ktorých si súčasne účastníci budú môcť prezrieť autorskú tvorbu výtvarníka Kamila Jurašeka 

Tešíme sa na Vašu účasť

Viac

20. výročie nadácie

20. výročie Komunitnej nadácie Veľký Šariš

Členovia správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš si v októbri 2018 pripomenuli 20. výročie pôsobenia nadácie na východe Slovenska. Mgr. Štefánia Lenzová sa zaslúžila o jej vznik v roku 1998 a od vtedy je aj správkyňou nadácie.

Na slávnostnom zasadnutí správnej rady si jej terajší členovia a pracovníci, ale aj členovia správnej rady, ktorí v nej pôsobili od začiatku, pripomenuli významné momenty a projekty, ktoré zmysluplne dotvárali kraj na východnom Slovensku a podporili najmä rozvoj cestovného ruchu. Pri tejto príležitosti odovzdala správkyňa nadácie ďakovný list MVDr. Petrovi Holakovskému, predsedovi správnej rady, za výnimočný prínos a dlhoročné pôsobenie v správnej rade. Mgr...

Viac

Šariš ľuďom 2018 – verejné hlasovanie

ŠARIŠ  ĽUĎOM  2018/2019

Víťazom verejného hlasovania sa stalo OZ J. D. Galéria J. L., ktoré získalo bonus 1 000 €. BLAHOŽELÁME !

Výsledky hlasovania

 

projekty zaradené do verejného hlasovania Šariš ľuďom 2018

1. VIDIEK, n. o. – Prebudenie spiaceho leva 

2. OZ Fincičanki – Obnova erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

3. OZ Rákociho cesta – Prístrešok na Soľnohrade

4. OZ J.D. – Galéria J.L. – Historické klenoty Mesta Prešov

5. OZ Hradba Šariš – Obnova bašty č. 6 – Alžbetka

6. OZ CTK Čergov 25 – Výstavba oddychovej zóny a revitalizácia studničiek v Čergovskom pohorí.

7. Teleskop, n.f. – Rendezvous na Mliečnej ceste

Viac

Podpora z 2% 2018 – 3. výzva uzavretá

knvs_logo_s 

Výzva 2018

3. kolo

(1 .apríl  – 31. máj 2018)

Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

      na predkladanie projektov podporujúcich tieto oblasti

  • sociálna sféra 
  • zdravotníctvo
  • životné prostredie
  • kultúra
  • vzdelávanie
  • šport a zdravý životný štýl
  • podpora demokracie a etnicky i nábožensky tolerantného prostredia

podrobnosti o výzve  TU  

Viac

Šariš ľuďom 2018 – výzva uzavretá

Výzva  2018 

(uzavretá)    

na predkladanie projektov na rozvoj cestovného ruchu

v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2018/2019

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú ďalší ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 16 000 €. 

Grantový program 2018/2019 je zameraný na Regionálny rozvoj Prešovského kraja. 

Prihlasovanie projektov potrvá do 20. 5. 2018

Viac informácií TU

 

Viac

CENA MESTA Veľký Šariš

Komunitná nadácia Veľký Šariš 

bola ocenená

Cenou Mesta Veľký Šariš

pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

     

Komunitná nadácia Veľký Šariš pôsobí na východe Slovenska už 19 rokov. Zriadená bola vo Veľkom Šariši v závere roka 1998. Poslaním nadácie je grantová činnosť zameraná hlavne na finančnú podporu projektov komunít občanov, ktorí vlastnou aktivitou chcú prispieť k pozitívnym zmenám v lokalite kde žijú.

Činnosť nadácie je závislá hlavne na množstve finančných zdrojov, ktoré dokáže získať od právnických a fyzických osôb formou finančných darov a od množstva prostriedkov získaných z 2% dane. Finančné zdroje, ktoré nadácia takto získa potom regrantuje – rozdeľuje na podporu kvalitných  projektov. Počas 19...

Viac