Mesačný archív jún 2020

ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021 výzva

ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Výzva  

na predkladanie projektov v rámci Grantového  programu  ŠARIŠ ĽUĎOM 2020/2021

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou Pivovaru Šariš vyhlasujú VII. ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom v celkovej sume 32 000 €. 

Siedmy ročník grantového programu Šariš ľuďom sa zameriava na pomoc komunitám v regióne Prešovského kraja prostredníctvom projektov, ktoré:

  • podporujú obnovu komunitného života, ktorý bol utlmený kvôli epidémii ochorenia COVID-19, formou kultúrnych, športových alebo vzdelávacích aktivít, ktoré napomôžu odstrániť strach ľudí zo stretávania sa
  • podporujú udržateľnosť a ochranu životného prostredia na miestach, ktoré obyvatelia kraja využívajú na aktívny odpočinok...
Viac